phoenix phoenix
phoenix Logo
    Your are here: Contact Us › FAQ & Contact
phoenix spacer
phoenix Homephoenix About usphoenix Productsphoenix Mediaphoenix Contactphoenix
phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix spacer
  Contact Us
Phoenix Spacer
Phoenix Bullet Minor
Phoenix Bullet Minor
Phoenix Bullet Minor
   

 

 

 

Phoenix Banner 01
Phoenix
Phoenix spacer
 
Contact Us : Inquiry Form
Phoenix spacer
Phoenix spacer Phoenix spacer
 

ขอบคุณที่กรุณาติดต่อเรา
กรุณากรอกข้อมูลของท่านลงในรายการด้านล่างนี้ (ช่องที่ระบุให้กรอกมีเครื่องหมาย “*” กำหนดไว้)
ประเภทสินค้า: ทั่วไป

Phoenix spacer Phoenix spacer
  กรุณากรอกข้อมูลติดต่อสอบถามลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้
Phoenix spacer Phoenix spacer
 
* คำถามหรือ
ข้อคิดเห็น :
* ชื่อผู้ติดต่อ :
* ชื่อบริษัท :
* อีเมล :
* ที่อยู่ :
* จังหวัด :
* โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Phoenix spacer Phoenix spacer
  กรุณาโปรดรับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลการติดต่อสอบถามของท่านจะได้รับการตอบรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าของทางบริษัท
 • โปรดรับทราบว่า ทางบริษัทฯอาจใช้เวลาในการตอบรับเพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนของข้อมูลการสอบถามของท่าน
 • โปรดรับทราบว่าทางบริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ส่งมายังบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

  การจัดส่ง
  - เพื่อตอบสนองข้อซักถาม คำถามต่างๆ ที่ได้รับจากท่าน
  - เพื่อแจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอต่างๆ อันเหมาะสมเป็นพึงประโยชน์แก่ผู้สอบถามท่านที่สอบถามเกี่ยวกับสินค้าของฟีนิกซ์
  - เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้าของเรา
กรุณาโปรดรับทราบว่าเพื่อสนับสนุนการตอบถามคำถาม ข้อมูลของท่านอาจมีการจัดส่งไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งข้อมูลคำตอบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  Phoenix spacer
Phoenix Spacer
Copyright © 2009 PHOENIX LITE (THAILAND) CO.,LTD. All rights reserved.
27/9 Moo11 , Teparak Road Bangpla, Bangpla , Samutprakarn 10540
Tel : 02 750 5400  Fax : 02 750 5401