phoenix phoenix
phoenix Logo
    Your are here: Contact Us › Carreer
phoenix spacer
phoenix Homephoenix About usphoenix Productsphoenix Mediaphoenix Contactphoenix
phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix spacer
  Contact Us
Phoenix Spacer
Phoenix Bullet Minor
Phoenix Bullet Minor
Phoenix Bullet Minor
   

 

 

 

Phoenix Banner 01
Phoenix
Phoenix spacer
 
Contact Us : Carreer
Phoenix spacer
 
Phoenix spacer
      บริษัท ฟีนิกซ์ไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า มีนโยบายหลักที่มุ่งมั่นที่จะรับใช้และให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯกำลังขยายตลาด และต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบสูง พร้อมรับประสบการณ์ใหม่และรักความก้าวหน้า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
Phoenix spacer
 
Technical Engineer
รายละเอียดของงาน
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (การติดตั้งอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า)
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทต่างๆ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคกับลูกค้าและทีมงานฝ่ายติดตั้ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22-28 ปี
 • จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านงานเทคนิค อย่างน้อย -0-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์ บุคลิกภาพดี พร้อมรับประสบการณ์ใหม่และรักความก้าวหน้า
 • มีใจรักงานบริการ มีความอดทนและความรับผิดชอบ
Phoenix spacer
Sales Executive
รายละเอียดของงาน
 1. รับผิดชอบงานด้านการติดต่อนำเสนอขายโคมไฟฟ้าตามเป้าหมายและแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 2. วางแผนการขายและหาลูกค้าใหม่ ตลอดจนรักษาและเพิ่มยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 3. วิเคราะห์ตลาดและลูกค้า ตลอดจนข้อมูลการขาย
 4. ค้นหาลูกค้า ตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย
 5. ประสานงานและดูแลลูกค้าเก่าและใหม่ รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 6. ทำ Marketing Survey เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขาย
 7. ติดต่อประสานงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงานที่ตั้งเป้าไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 22-28 ปี
 • การศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1-2 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Ms.Office ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์ บุคลิกภาพดี พร้อมรับประสบการณ์ใหม่และรักความก้าวหน้า
 • มีใจรักงานขาย และการบริการ
 • มีความอดทนและความรับผิดชอบ
 • มียานพาหนะและใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 
Graphic Design Coordinator
รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานโดยเป็นผู้ช่วยผู้บริหารในด้านการขาย การตลาด และดำเนินการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ออกแบบและนำเสนอสินค้า ผลงานดีไซน์แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 22-25 ปี
 • การศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Illustrator, Photoshop และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความสามารถทำงานเป็นทีมและมีความอดทนและรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์ด้านออกแบบสิ่งพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Phoenix spacer
วิธีการสมัคร

      สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายแนะนำตัวแสดงประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน
โดยระบุเงินเดือน ที่ต้องการ(โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ คุณสมบัติและทักษะด้านอื่นๆ)
แล้วจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟีนิกซ์ ไลท์
(ประเทศไทย) จำกัด

27/9 ม. 11 ถ. เทพารักษ์ ต. บางปลา อ. บางพลี
จ. สมุทรปราการ 10540

โทร: 0-2750-5400 โทรสาร: 0-2750-5401
หรือ E-mail ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน มาที่ hrd@phoenixlite.co.th

 
 
Phoenix Spacer
Copyright © 2009 PHOENIX LITE (THAILAND) CO.,LTD. All rights reserved.
27/9 Moo11 , Teparak Road Bangpla, Bangpla , Samutprakarn 10540
Tel : 02 750 5400  Fax : 02 750 5401